นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

9 ตุลาคม 2563 นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหาการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานหลักสูตร งานทะเบียน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานครูที่ปรึกษา งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กด้อยโอกาสของวิทยาลัยฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/CZ16zRJ6LfwegH8K7