พิธีปิดการประชุมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

1 ตุลาคม 2563 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/cTmppguJmVLBwA8c9