การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

30 กันยายน 2563 วันที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 มีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การเดินแฟชั่นโชว์ การเต้นโคฟเวอร์ การแข่งขัน E-Sport (ROV) การออกร้านค้าของชมรมวิชาชีพมากมาย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Q9gsq5LJamRkWZ4w8