“เกษียณหรรษา ราตรีแห่งความทรงจำ” งานมุนิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “เกษียณหรรษา ราตรีแห่งความทรงจำ” งานมุนิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปี 2563 ผู้อำนวยการประภากร วัชราคม ครูถนอมจิต พทุธมาจารย์ ครูเรืองพร ปรัชญาดำรงค์ ครูเพลินตา มีกลิ่นหอม ครูภคพจน์ ปวนอินตา และครูทักษวรรณ โรจนสกุลพิสุทธิ์ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/e6ENN5oFrvVE7X7K6