ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ ศูนย์หมู่บ้านสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

19-20 กันยายน 2563 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ ศูนย์หมู่บ้านสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
วันที่ 19 กันยายน 2563 https://photos.app.goo.gl/s9xxrf3fxoV5iqVm9
วันที่ 20 กันยายน 2563 https://photos.app.goo.gl/Yif4Cu4oRnaYCUPn6