วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย FO GUANG UNIVERSIT

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย FO GUANG UNIVERSITY ที่เข้าหารือพูดคุยเพื่อประสานงานความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งแนะแนวข้อมูลทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อของนักศึกษาปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง