วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญประดิษฐานศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายหลังใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญประดิษฐานศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายหลังใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ