วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี “กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี “กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระบบทวิภาคี การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเลือกสถานประกอบการ เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพและทำสัญญาร่วมกับสถานประกอบการณ์ ห้องประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานพิธีเปิด