วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการทำงานสถานศึกษา รุ่น 5 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูประจำสาขาและครูแนะแนว เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการทำงานสถานศึกษา รุ่น 5 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร