กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กล่าวให้โอวาสนักเรียน นักศึกษา