วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันรายการ ECOMMERCE CHIANGMAI COMPETTION 2023

วันพฤหัสบดีที่16 มีนาคม 2566 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรมแข่งขัน E-Commerce Chiangmai Compettiion 2023 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลเชิงการแข่งทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชา