นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล เชียงใหม่