ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุ่นตกปลาจากส่วนเหลือทิ้งลำต้นมันสำปะหลัง” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 26 มกราคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุ่นตกปลาจากส่วนเหลือทิ้งลำต้นมันสำปะหลัง” จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพเพื่อการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566 ภาคเหนือ