วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน(Fusion Food) ในเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทำอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน(Fusion Food) ในเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลดังนี้
🏆 รางวัลชนะเลิศ ทีมราชมงคลกรุงเทพ & อาชีวเชียงใหม่
นายณัฐพล คุณยศยิ่ง ศิษย์เก่าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
นายศีลวัฒน์ โชคดีศรีสวัสดิ์ ปวส.2/5 อภ.
🏅 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมอย่าไปหยอง
นายจีรวัฒพงศ์ ณ เชียงใหม่ ปวช.3/2 อภ.
นายอภิชาติ บำรุงกาญจน์ ปวช.3/2 อภ.