กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2566(Chinese New Year 2023)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยจะมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนพร้อมตอบคำถามชิงรางวัล อีกทั้งมีการประกาศผลรางวัลการประกวด Fancy Queen CMVC Chinese New Year 2023 และรางวัลการประกวด Stop teen mom Cover Dance 2023 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์