โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2)

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2) ร่วมกับสถานประกอบการในประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเลือกสถานสถานประกอบการเข้ารับการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2566