พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (5 ธันวาคม) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันชาติไทย อีกทั้งมีพิธีมอบเครื่องหมาย รด.จิตอาสา ให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่