สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมซ้อมฟ้อน เพื่อร่วมขบวนแห่ปะตี๊ดปันดวง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ครั้งที่ 11

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมซ้อมฟ้อน เพื่อร่วมขบวนแห่ปะตี้ดปันดวง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ครั้งที่ 11 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนาในเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่