วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำครูนิเทศก์ ครูฝึกและสถานประกอบการ เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติใน “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ”

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ” โดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำครูนิเทศก์ จำนวน 4 ท่าน ครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 4 ท่าน และสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

  • บริษัท บีทูโฮเทล จำกัด
  • บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด
  • ร้านโอ้กะจู๋ บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด (7-eleven)
  • บริษัท บัฟฟาโล่ ไอแลนด์ รีสอร์ต

เข้าร่วมรับรางวัล ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือกับสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคี และเพื่อเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และ สถานประกอบการ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคเหนือ 1 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่