นายปฏิภาณ โปธาดี นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิภาณ โปธาดี นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและมอบใบประกาศนียบัตร ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่