วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นโดยงานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนพิการและเสริมทักษะด้านงานอาชีพของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๗ คน ณ ห้องประชุม ๗๒๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

กิจกรรมภาคเช้า เป็นกิจกรรมกลุ่ม การปรับ/ละลายพฤติกรรมของนักศึกษา โดยทีมสุขภาพจิตจาศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑
กิจกรรมภาคบ่าย จัดการเรียนการสอนสายอาชีพตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ได้แก่ การทำกระเป๋าเอนกประสงค์ และการวาดภาพระบายสีการ์ดอวยพร โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย