สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง ปวช.3/1 และ ปวช.3/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ บริเวณอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่