สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1

วันที่ 10 – 12 กันยายน 2565 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอยุทธยา ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1 โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 31 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่