วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และงานครูที่ปรึกษา มอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยหัวหน้าสาขาวิชาเป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตร