วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่