ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนรักป่า ป่ารักคน

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนรักป่า ป่ารักคน ร่วมกันปลูกต้นพยุง และต้นไม้ป่าเบญจพรรณชนิดอื่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความสมบูรณ์ของป่าที่น้ำตกแม่สา เชียงใหม่ และร่วมกันเก็บขยะตั้งแต่ชั้น 1-10