พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี