วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี)

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MR Soccer Arena วัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา เห็นถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน และใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬใมากกว่าการสนใจในเรื่องยาเสพติด โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด