ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)
ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565
ระดับ ปวช. รัรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2565
ทั้งระบบปกติ และระบบ Mini English Program
ระดับ ปวส. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช./ ม.6 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2565
ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program

อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ 👇👇👇