พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับโรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีนายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ คุณคริสตรอฟ เจสแต็ง ผู้บริหาร โรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ เป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม และคณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้