วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายศีลวัฒน์ โชคดีศรีสวัสดิ์ นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารโภชนาการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายศีลวัฒน์ โชคดีศรีสวัสดิ์ นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารโภชนาการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขาการประกอบอาหาร ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่