กิจกรรม งานวันสุนทรภู่ “บรรจงจิตต์ คิดเชิดชู ครูกวีศรีสุนทรภู่” และ “การสื่อสารยุควิถีใหม่ ร่วมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง” ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานวันสุนทรภู่ “บรรจงจิตต์ คิดเชิดชู ครูกวีศรีสุนทรภู่” และ “การสื่อสารยุควิถีใหม่ ร่วมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง” ประจำปีการศึกษา 2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด