เชิญชวนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงเดี่ยว “Simple life ชีวิตที่เรียบง่าย” ของครูเสกสรรค์ สิงห์อ่อน ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ อาคารแสดงงาน 3 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงเดี่ยว “Simple life ชีวิตที่เรียบง่าย” ของครูเสกสรรค์ สิงห์อ่อน ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 18.45 น. ณ อาคารแสดงงาน 3 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ (Chiangmai Art Museum) จัดแสดงถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565