วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม มอบให้กับวัดล่ามช้าง โรงพยาบาลหางดง และโรงพยาบาลสันป่าตอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

อาหาร/น้ำดื่มวัดล่ามช้างโรงพยาบาลหางดงโรงพยาบาลสันป่าตอง
ยากิโซบะ+ไก่ผัดซอสเทริยากิขิงกรอบ+สลัดผักผลไม้ญี่ปุ่น20 กล่อง40 กล่อง40 กล่อง
น้ำดื่ม36 ขวด360 ขวด