วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารว่างและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสมุนไพร มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

อาหารว่าง/เครื่องดื่มโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
แซนวิชน้ำสลัดขิง กระชาย ต้มยำ75 กล่อง75 กล่อง
น้ำสมุนไพรขิง-ฝาง-น้ำผึ้งมะนาว75 ขวด75 ขวด