วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ถวายเจลแอลกอฮอล์ อาหารกลางวันในรูปแบบข้าวกล่อง อาหารว่าง น้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพร ให้กับวัดศรีโสดา และมอบชุดหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ อาหารกลางวันในรูปแบบข้าวกล่อง อาหารว่าง น้ำดื่มและน้ำดื่มสมุนไพรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด

อุปกรณ์/อาหารและน้ำดื่มวัดศรีโสดาโรงพยาบาลหางดง
ข้าวกระเพราไข่ดาว60 กล่อง
ข้าวไก่อบสมุนไพร30 กล่อง30 กล่อง
ผัดไท130 กล่อง20 กล่อง
ข้าวอบกุนเชียง+ไข่พะโล้140 กล่อง
ขนมปังเนยสดรสกระชาย75 กล่อง
ขนมปังเนยสดกลิ่นอบเชย280 กล่อง
น้ำสมุนไพร 3 เกลอ150 ขวด
น้ำสมุนไพรอัญชัน60 ขวด
น้ำพั้นซ์ส้ม130 ขวด
น้ำดื่ม360 ขวด360 ขวด
หน้ากากผ้า+เจลแอลกอฮอล์หลอด100 ชุด
เจลแอกอฮอล์ 30 Ml.280 หลอด