วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบของข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ และมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

อาหารและน้ำดื่มโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลนครพิงค์
ข้าวไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพานขิง + ต้มยำกระดูกอ่อนหมู30 กล่อง70 กล่อง
น้ำดื่ม340 ขวด