ข่าวสาร

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การประชุมหารือและรับข้อเสนอกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การประชุมหารือและรับข้อเสนอกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และเตรียมตัวรับมือความท้าทายทางบัญชีในยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี “รู้ทันการเปลี่ยนแปลง และเตรียมตัวรับมือความท้าทายทางบัญชีในยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น งานวันครู ประจำปี 2564

พิธีมอบเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น งานวันครู ประจำปี 2564

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประดับเขตฯ ระจำปีการศึกษา 2563

1 5 6 7 8 9 34