ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

พิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำเทียนพรรษาถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 11 วัด

1 36 37 38 39