“ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

2 มีนาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 งานแสดงผลงานทางวิชาโครงการ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกประเภทวิชา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ นางชุลีพร สิงห์เนตร ผู้อำนวยการบำนาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยผู้บริการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ภายในงาน มีการแสดงผลงานทางวิชาโครงการ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกประเภทวิชา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ การแสดงในพิธีเปิดของนักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม และการเดินแฟชั่นโชว์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย โดยนายแบบ นางแบบ กิตติมาศักดิ์ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ให้ได้ชมกันอย่างจุใจ ทั้งนี้ยังได้มีการออกบูทจากสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาด้านทวิภาคี และการแนะแนวการศึกษา โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รวมถึงการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 อีกด้วย