การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 ระดับ อศจ.เชียงใหม่

12 มกราคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นางสมหวัง โชติการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นายจรัล แก้วมล ประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นคณะอนุกรรมการ การประเมินในครั้งนี้

โดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และชี้แจงการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

ในการประเมินในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ได้ทำการแนะนำการจัดทำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแฟ้มการประเมินในด้านต่าง ๆ จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาในระดับเขตภาคในครั้งต่อไป