พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

25 พฤศจิกายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในครั้งนี้