นักศึกษาอาชีวะเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติ 2563

ครูณัฐธยาน์ภรณ์ เริ่มยินดี ครูที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ครูสุภารัตน์ ช่างล้อ และครูกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และนางสาวสุพรรณี ปู่ช่าง นางสาวอรนุช เขียวแปง และนางสาวธิติธาดา อัครพงศ์พิสัย นักศึกษาระดับ ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโครงงานวิทยาศาสตร์ “การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพจากใบชะพลู ที่มีผลต่อการกำจัดหอยทากสยาม (Cryptozona Siamensis)” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี