ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี 60 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร บริการประชาชน

วันอังคาร 3 พฤศจิกายน 256 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี (31 ตุลาคม 2563) ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบาลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Fb71kVAeLFDQkRr96