ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ปีการศึกษา 2564

1 2 3 7