ข่าวสาร

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ Café de jungle สาขาบ้านถวาย ปีการศึกษา 2563

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ Cafè de jungle สาขาบ้านถวาย ปีการศึกษา 2563

งานวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญครูทุกท่าน เข้ารับการอบรม การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดย OpenServe

งานวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชีงใหม่ ขอเชิญครูทุกท่าน เข้ารับการอบรม การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดย OpenServe

1 8 9 10 11 12 22