ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รอบปกติ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2567