วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงแรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคต ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่