กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2567(Chinese New Year 2024)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2567 (Chinese New Year 2024) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนพร้อมตอบคำถามชิงรางวัล อีกทั้งมีการเดินแฟชั่นชุดสำหรับใส่วันตรุษจีน ที่ออกแบบโดยนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายอีกด้วย