วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกินรี จีโน, นางสาวภณิดา ชัยศรี, นายกอบลาภ ลุงทุน นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาศิลปกรรม และครูผู้ควบคุมทีมครูศุภกิจ นรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ในหัวข้อ “เทคโนโลยี” ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี